மரண பந்தயம் 2

மரண பந்தயம் 2 டோத் கிக்லியோ மற்றும் பால் டபிள்யூ.எஸ். ஆண்டர்சன் ஆகியோரால் எழுதப்பட்ட ரோயல் ரெய்னே இயக்கிய 2010 ஆம் ஆண்டு அமெரிக்க அதிரடி படம்

Read more

டெத் லாக்கெட்

டெத் லாக்கெட் டெத் லாக்கெட் (ரெபேக்கா ரைக்கர்) என்பது மார்வெல் காமிக்ஸ் வெளியிட்ட அமெரிக்க காமிக் புத்தகங்களில் தோன்றும் ஒரு கற்பனையான பாத்திரம். வெளியீட்டு வரலாறு மார்வெல்

Read more